månadsarkiv: januari 2024

Trafikverket tänker fel om trafiksäkerheten

Så har det hänt igen. Tåg ställs in p.g.a. hårt väder. Den här gången, onsdagen den 11 januari, rör det Mälartågs tåg från Stockholm till Nyköping. Mälartåg hänvisar till risken för att träd ramlar ned över spåret givet SMHI:s stormvarning i området. Safety first – så klart!

Säkerhet ska man så klart inte ta lätt på. Det fanns en tid för inte allt för länge sedan då snart sagt alla transportslag gav sig ut i vilket väder som helst. Som gotlänning åkte jag en minnesvärd resa i 28 m/s en gång. Minns också att jag med fasa en annan gång läste om turer med färjan i full orkan som inneburit att man åkt från Oskarshamn, inte kommit in i någon av hamnarna och till sist fått åka tillbaka till Oskarshamn efter ett dygn eller mer än så på resande fot. Nattåg som kör fast i extremkyla på någon otillgänglig del av Malmbanan är ett annat exempel på liknande reellt problem från tiden då alla väder trotsades i teknikoptimismens tecken. I ett sådant läge när man ger sig ut i hårt väder och sedan fastnar på ett eller annat sätt så är det inte nog med att man inte når fram som planerat – därtill utsätter man rimligen också människor för onödiga risker. Det är helt enkelt klokt att ibland ställa in trafik p.g.a. dåligt väder och det gäller så klart både flyg, båtar, landsväg och järnväg.

Men åter till nutid och Sörmland. På SVT:s hemsida rapporteras om den inställda tågtrafiken: ”Det är en säkerhetsåtgärd. Det finns risk att träd kan falla ner på spåret och då vill vi inte ha resande tåg fast på spåret som kan bli sittande flera timmar, säger Denny Josefsson, presskommunikatör vid Trafikverket.” Risken ”att bli sittande i flera timmar” är så klart viktig att ta hänsyn till enligt resonemanget ovan. Vän av ordning ställer sig då snabbt frågan om det är så att det längs med spåret från Stockholm till Nyköping står många höga träd som med lätthet kan falla över järnvägen. Jag måste tillstå att jag inte har hela faktaunderlaget till hands härvidlag, men givet att det årligen blåser hårt mer än en gång kan man kanske tycka att det vore smart att säkra åtminstone de större järnvägarna på ett sådant sätt att man inte riskerar att få ett träd liggande tvärs över spåret. Klarar Svenska Kraftnät av att hålla rent runt de stora transmissionsledningarna för el så borde uppgiften att göra samma sak kring de större järnvägarna, till vilken banan förbi Nyköping rimligen borde kunna räknas, inte vara Trafikverket övermäktig. Intressant nog rapporterade Sörmlandstrafiken, som ansvarar för regionaltrafik med buss i Sörmland, inga som helsta trafikstörningar under tiden då tågen var indragna.

   Den 15 januari var det dags igen, fast nu i Skåne. Expressen rapporterade om ovädret som var i antågande och konsekvenserna detta skulle få på trafiken: ”Därför ställer Trafikverket in sträckorna Ystad–Simrishamn och Helsingborg–Teckomatorp–Eslöv från klockan 17 till 9 på måndagsmorgonen. Skånetrafiken ersätter med buss.” Huruvida det var risk för att träd skulle falla ned över spåret också i Skåne eller om det här handlade om risk för drivbildning är oklart. Det verkligt intressanta är istället att det här liksom i Sörmland är järnvägen som stängs och tågtrafiken som därmed ställs in medan vägarna hålls öppna medan busstrafiken antingen fortgår som förut – eller i fallet Skåne till och med utökas för att användas som ersättningstrafik. Att risken för att träd ska falla över stora motorvägar såsom E4 m.m. inte är så stor torde vara uppenbart eftersom Trafikverket där – tydligen i motsats till fallet större järnvägar – faktiskt klarar av att hålla rent från stora träd i direkt anslutning till vägen. Men busstrafik pågår som bekant inte enbart på E4 utan framförallt på många mindre riksvägar där det rimligen inte alls alltid är självklart att träd aldrig kan falla över vägen. I konsekvensens namn borde rimligen dessa vägar stängas av med samma nitiskhet som järnvägarna gör det. Myndigheten är trots allt en och densamma och riskerna torde ju vara än större om en eller flera ensamma bilar fastnar på en enslig väg och till äventyrs saknar mobiltelefon för att meddela sig med. Ett tåg som fastnar har rimligen alltid möjlighet till kommunikation eftersom det då handlar om yrkestrafik.

Att ersätta ett tåg med buss i ett läge då det, såsom den 15 januari, blåser mycket och i övrigt är eller skulle kunna bli vinterväglag gagnar inte heller trafiksäkerheten på totalen – den trafiksäkerhet som Trafikverket alltså hänvisar till när man stänger järnvägen och därmed förhindrar tågtrafikens upprätthållande. En sak vore ju om stängningen av banan medförde att alla de som tänkt sig att resa med tåget istället valde att stanna hemma. Så logiskt fungerar det nog på Trafikverkets huvudkontor, men verkligheten fungerar inte så – vilket ju i detta fall Skånetrafikens beslut att sätta in ersättningsbussar tydligt visar. En buss väger mindre än ett tåg och är därmed MER känslig – inte mindre – för en plötslig kastvind. Därtill färdas bussen på en väg och har förvisso gummihjul med hög friktion men likafullt inga flänsar i backen som förhindrar den att förflyttas i sidled. Om vägen dessutom råkar vara isig till följd av vintervädret – ja, då finns åtminstone tre starka skäl till att anta att riskerna med att färdas i en buss är vida större än att färdas i ett tåg när det är dåligt väder en dag som denna. Skulle det också visa sig att man använder en dubbeldäckarbuss eller turistbuss (vilket ju ofta är fallet vid just ersättningstrafik) så tillkommer ett fjärde argument mot bussen i form av att den då har större vindfång än tåget (undantaget X40).

För att sammanfatta: Det är klokt att ibland vara ödmjuk inför vädrets makter snarare än att tro att vi som människor alltid kan övervinna dem. I vissa relationer kommer dock människor att vilja resa nära nog oavsett väder. Sådana resor sker då på ett säkrare sätt med järnväg än med buss. Logiken säger då att Trafikverket i första hand bör stänga av vägar när oväder är i antågande och hålla järnvägarna öppna. I andra hand måste en ny regel komma på plats som inte gör att ersättningsbussar sätts in istället för tåg som ställts in p.g.a. väderrisker. Är det något som ska sättas in framöver så är det ersättningståg för inställda bussar.

Artikeln publicerades i tidningen TÅG 1/2023